Niki­ta-koi­ral­le luet­tiin Yli-Iis­sä satuja

Pihla Pellikka lukee Nikitalle pupukirjaa. (Kuva: Ella Matinaho)Pihla Pellikka lukee Nikitalle pupukirjaa. (Kuva: Ella Matinaho)

Luku­koi­ra-Niki­ta vie­rai­li alku­vii­kos­ta Yli-Iin kir­jas­tol­la. Illan aika­na kaik­ki­aan pari­kym­men­tä las­ta luki Niki­tal­le kir­jo­ja, ja pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin 30 kävijää.

– Niki­ta jak­soi kuun­nel­la hie­nos­ti pai­kal­laan sen parin tun­nin ajan, kun lap­set luki­vat sil­le yksi ker­ral­laan satu­ja, ker­too Yli-Iin kir­jas­ton Ella Mati­na­ho.

Niki­tan omis­ta­ja MikiAn­na Vir­ta­nen oli koi­ran­sa tuke­na pai­kal­la, ja hän oli puke­nut Nika­tal­le tilai­suut­ta var­ten ylle hie­non hui­vin. Mati­na­ho sanoo, että tapah­tu­man perus­teel­la Yli-Iis­sä on tosi fik­su­ja lap­sia, ilta oli onnis­tu­nut ja se saa var­mas­ti jatkoa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä!