Mui­nais­mark­ki­nat veti väkeä jonok­si asti

Oulun Miekkailuseura esitteli entisaikojen miekkailua vauhdikkaassa nŠäytöksessään.

Vii­kon­lop­pu­na Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa esi­tel­tiin mui­nai­sia tai­to­ja ja teki­jöi­tä, kun Mui­nais­mark­ki­nat jär­jes­tet­tiin 14. ker­ran. Mark­ki­nat onnis­tui­vat Kie­ri­kin inten­dent­ti Lee­na Leh­ti­sen mukaan täy­sin yli odo­tus­ten. – Näin pal­jon kävi­jöi­tä ei ole kos­kaan ollut. Pel­käs­tään lau­an­tai­na mark­ki­noil­la vie­rai­li yli 1000 kävi­jää, Leh­ti­nen ker­too. Kri­tiik­kiä on hänen mukaan­sa tul­lut ainoas­taan aika ajoin pit­kik­si veny­neis­tä lip­pu­jo­nois­ta. – Meil­lä on vain yksi…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus