Luon­to­muis­to­ja ja taidetta

Tämän kerran taidepajassa työskenneltiin linopainannan parissa.Tämän kerran taidepajassa työskenneltiin linopainannan parissa.

Tiis­tai­na pal­ve­lu­kes­kus Joki­ran­nas­sa asuk­kaat pää­si­vät tai­tei­le­maan luon­non­ma­te­ri­aa­le­ja hyö­dyn­täen Nii­na Ahon ja Satu Suvan­non ohjauk­ses­sa. Tai­tei­li­jat käy­vät Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa yhteen­sä kol­me ker­taa osa­na Suku­pol­vet Iin­joen var­rel­la ‑tai­de­pi­lot­tia. Suvan­to ker­toi pilo­tin ole­van yksi Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton Kulttuurikenno-hankkeista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus