Iin Urhei­li­joi­den mies­ten pesä­pal­lo­jouk­kue sijoit­tui ensim­mäi­sek­si maa­kun­ta­sar­jas­sa. Har­kin­nas­sa suomensarja

Iin Urhei­li­joi­den mies­ten pesä­pal­lo­jouk­kue on pelan­nut kulu­val­la kau­del­la maa­kun­ta­sar­jaa hyväl­lä menes­tyk­sel­lä. Jouk­kue pela­si kesän aika­na 14 peliä voit­taen niis­tä 11. Mies­ten jouk­kue sijoit­tui maa­kun­ta­sar­jas­sa kirk­kaas­ti ensim­mäi­sek­si. Mies­ten jouk­ku­een 19-vuo­tias pelin­joh­ta­ja Lau­ri Kuusi­luo­to ker­too kau­den men­neen lois­ta­vas­ti, vaik­kei sar­jan voit­to ollut itses­tään­sel­vyys. – Ihan tosis­saan saa­tiin töi­tä teh­dä, että sar­ja voi­tet­tiin. Vah­van ulko­pe­lin ansios­ta saa­tiin pelit… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus