Leu­van syys­rie­ha koko­si kylän väen yhteen

Vesa, Atso ja Enna Ylipahkala nautiskelivat nuotion lämmöstä ja katoksen tarjoamasta sateensuojasta Leuvan syysriehassa viime lauantaina. Oulussa asuva perhe oli tullut kyläilemään Leuvan mummulaan ja samalla viettämään mukavaa syyspäivää kylätalolla järjestettyyn tapahtumaan. Seitsemänvuotias Atso muisteli, että aiemmin hän on käynyt samassa paikassa silloin, kun siellä on järjestetty hiihtokilapailut. Molemmat lapset nauttivat Liikkuvan Laulurepun esityksestä ja tutut kappaleet saivat hymyn huulille.Vesa, Atso ja Enna Ylipahkala nautiskelivat nuotion lämmöstä ja katoksen tarjoamasta sateensuojasta Leuvan syysriehassa viime lauantaina. Oulussa asuva perhe oli tullut kyläilemään Leuvan mummulaan ja samalla viettämään mukavaa syyspäivää kylätalolla järjestettyyn tapahtumaan. Seitsemänvuotias Atso muisteli, että aiemmin hän on käynyt samassa paikassa silloin, kun siellä on järjestetty hiihtokilapailut. Molemmat lapset nauttivat Liikkuvan Laulurepun esityksestä ja tutut kappaleet saivat hymyn huulille.

Yli-Iihin 1970-luvun alku­puo­lel­la perus­te­tul­la Leu­van kyläl­lä, Suo­men vii­mei­sim­mäl­lä asu­tusa­lu­eel­la, juh­lit­tiin tänä vuon­na poik­keus­o­lois­ta joh­tuen suun­ni­tel­lun kevät­rie­han sijaan syys­rie­haa, jos­sa oli ohjel­maa kai­ke­ni­käi­sil­le. Päi­vän aika­na kisail­tiin tikan- ja saap­paan­hei­tos­sa, kuul­tiin Liik­ku­va Lau­lu­rep­pu -las­te­nyh­tyet­tä, rat­sas­tel­tiin ponil­la sekä vaih­det­tiin kuu­lu­mi­sia mui­den kylä­läis­ten ja kävi­jöi­den kans­sa. Tapah­tu­man jär­jes­tä­nyt Leu­van kyläyh­dis­tys on perus­tet­tu vuon­na 1982 ja rekis­te­röi­ty vuon­na 1985. Leu­va­lai­nen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus