Raha­pe­lit: Viik­ko 37

Lot­to: 4, 11, 14, 23, 24, 35, 38. Lisä­nu­me­ro: 13. Plus­nu­me­ro: 14. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein -, 6+1 oikein 2 kpl 90 950,19 e, 6 oikein 1 685,51 e, 5 oikein 53,88 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 4, 30, 31, 42, 44, 46. Viking­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 9. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein -, 6+0 oikein — kpl , 5+1 oikein 6 258,50 e, 5 oikein 1 666,46 e, 4+1 oikein 54,92 e, 4 oikein 32,09 e, 3+1 oikein 8,51 e, 3 oikein 4,71 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 2, 5, 24, 43, 45. Täh­ti­nu­me­rot: 4, 10. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein 1 kpl 21 752 127,20 e, 5+1 oikein 3 kpl 1 266 197,00 e, 5 oikein 230 967,80 e, 4+2 oikein 7 217,70 e, 4+1 oikein 267,10 e, 4 oikein 125,10 e, 3+2 oikein 66,60 e, 2+2 oikein 26,90 e, 3+1 oikein 20,80 e, 3 oikein 15,30 e, 1+2 oikein 12,30 e, 2+1 oikein 8,70 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 6 7 8 8 6 2 0. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 7 2 0 0 9 0 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 2 1 8 3 2 3 1. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio: 121 221 121 22XX. Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 2 kpl 80 006,16 e, 12 oikein 2 162,32, e, 11 oikein 124,19 e, 10 oikein 28,04 e.