Kuvia Yli-Iis­tä

Koulun työntekijöitä kahvilla. Vasemmalta lueteltuna koulun siivoojat Alma Katiska ja Esteri Manninen, keittiöemäntä Kerttu Lalli, talonmies Aarno Lalli, siivooja Kerttu Ylipahkala sekä siivooja Toini Jakku.Koulun työntekijöitä kahvilla. Vasemmalta lueteltuna koulun siivoojat Alma Katiska ja Esteri Manninen, keittiöemäntä Kerttu Lalli, talonmies Aarno Lalli, siivooja Kerttu Ylipahkala sekä siivooja Toini Jakku.

Mari Hurs­kai­nen on lähet­tä­nyt Ran­ta­poh­jan käy­tet­tä­väk­si usei­ta van­ho­ja kuvia Yli-Iistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus