Kie­rik­kiä halu­taan kehit­tää arkeo­lo­gian Suo­men huippuna

Kierikkikeskuksen kehittämissuunnitelmassa todetaan, että matkailupaketteja päivitetään ja kivikauden kylää sekä ansapolkua korjataan ja uudisrakennetaan. Päärakennuksessa sijaitsevaa perusnäyttelyä uusitaan. (Arkisto: Teea Tunturi)Kierikkikeskuksen kehittämissuunnitelmassa todetaan, että matkailupaketteja päivitetään ja kivikauden kylää sekä ansapolkua korjataan ja uudisrakennetaan. Päärakennuksessa sijaitsevaa perusnäyttelyä uusitaan. (Arkisto: Teea Tunturi)

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2020–2026 tode­taan, että Kie­rik­kiä kehi­te­tään kokeel­li­sen arkeo­lo­gian Suo­men hui­puk­si, jol­la on laa­ja kan­sain­vä­li­nen ja koti­mai­nen ver­kos­to. Tämä edel­lyt­tää muun muas­sa kivi­kau­den kylän ja ansa­po­lun kor­jaa­mis­ta sekä uudis­ra­ken­ta­mis­ta. Kehit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den toteut­ta­mi­sen edel­lyt­tä­mää noin 100 000 euron lisä­ra­hoi­tus­ta käsi­tel­lään vuo­den 2021 talous­ar­vio­val­mis­te­lun yhtey­des­sä. Kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma tar­ken­tuu talous­ar­vio­pää­tös­ten mukai­ses­ti. Kie­ri­kin bud­jet­ti­raa­mi on pysy­nyt kun­ta­lii­tok­sen jäl­kei­sel­lä tasol­la, toimintakate… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus