Ran­ta­poh­jan kuva­ki­san satoa: Kevät toi toi­voa, vaik­ka kyl­mä olikin

Västäräkistä vähäsen. Kuva: Salla Jämsä

Ter­ve­tu­loa kesä 2020! Äitien­päi­vä­nä 10.5.2020. Kuva: Han­na-Lee­na Päkkilä

Jout­se­net vap­pu­mars­sil­la? Kuva on otet­tu 1.5.2020 Iin Lai­ta­ka­ris­sa. Kuva: Suvi Kämä­rä­nen, Haukipudas

Var­ma kevään merk­ki: Pah­ka­kos­ki pau­haa (6. tou­ko­kuu­ta). Kuva: Pirjo

Kevät tulee Kali­men­joel­le­kin, joka vir­taa leveä­nä ja kau­nii­na. Kuva: Arja Sii­ka-aho, Kello.

Kak­si hiih­tä­jää keväi­sil­lä han­gil­la Lito­jär­vel­lä. Kuva: Jor­ma Les­ke­lä, Haukipudas

Pot­kut­te­lin “kik­ka­ril­la” pari viik­koa sit­ten Krii­sin­ki­ven mata­li­kol­la. Tal­ven tuu­let oli­vat pus­ke­neet kor­kei­ta jää­röys­sy­jä Lön­kyt­ti­mel­le ja Krii­sin­ki­vel­le. Kuva: Eero Jukuri

“Lan­ka­lau­an­tai­na var­hain, oli sää­kin mitä par­hain, ja siel­lä pää­siäis­noi­ta jo puu­has­te­li, kok­koan­sa sytyt­te­li!” Kuva: Tuu­la Sipo­la, Kiiminki

Inkon­ran­nan aurin­gon­las­ku. Kuva: Mark­ku Karjalainen

Kevään vii­mei­siä aurin­gon­las­ku­ja. Kuva on otet­tu Hau­ki­pu­taal­ta. Kuva: Joo­na Karjalainen.

Kuva on otet­tu maa­lis­kuun lopus­sa Kivi­nie­men kala­sa­ta­man aal­lon­mur­ta­jal­ta aurin­gon­las­kun aikaan. On har­vi­nais­ta, että merel­lä ei ole lun­ta tämän enem­pää. Kuva: Tar­ja Komulainen

“Kul­tai­set vesi­por­taat”. Kuva: Alek­si Kälkäjä

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Mar­ju Wat­hen on lähet­tä­nyt kuvan, jon­ka hän on nimen­nyt: Paik­ka aurin­gos­sa. “Kuva on otet­tu Hau­ki­pu­taal­ta, Kii­min­ki­joen tör­mäl­tä, sau­na­mök­kim­me teras­sil­ta. “Minul­la on tapa­na aamui­sin men­nä kah­vi­kup­po­sen kans­sa kat­se­le­maan ja kuun­te­le­maan kos­ken soit­toa. Teras­sil­le pais­taa iha­nas­ti aamuau­rin­ko”, hän kirjoittaa.

Keväi­nen näky­mä Koi­te­lin­kos­kel­la 3.5.2020. Kuva: Kat­ri Parkkonen

Leik­ki­mök­ki on herän­nyt kevää­seen uudis­tu­nee­na Oulun Pate­nie­mes­sä. Kuva: Ant­ti Hyttinen

Kevät­pu­ro soli­see Kui­va­nie­mel­lä. Kuva: Jaa­na Herva

Huh, huh. Onpa­han ollut kevät. Lähes hel­tei­sen tal­ven jäl­keen saa­pui koro­nan lisäk­si kyl­mä kevät, joka vai­kut­ti sii­hen­kin, mil­lai­sia kuvia Ran­ta­poh­jan Kevät tuo toi­voa ‑kuva­kil­pai­luun saa­pui. Kuvia on jul­kais­tu kisan aika­na ja pai­ne­tus­sa kesä­leh­des­sä niis­tä on pie­ni koos­te. Kaik­kien lähet­tä­jien kuvia on kui­ten­kin näh­tä­vil­lä tääl­lä Ran­ta­poh­jan verk­ko­si­vul­la www.rantapohja.fi

Pal­kin­not­kin on arvot­tu. 50 euron arvoi­set lah­ja­kor­tit läh­te­vät Ant­ti Hyt­ti­sel­le Pate­nie­meen ja Mar­ju Wat­he­nil­le Hau­ki­pu­taal­le. Vuo­si­ker­ran saa pal­kin­nok­si iiläi­nen Han­na-Lee­na Päk­ki­lä. Pal­kin­not toi­mi­te­taan voittajille.

Kii­tos kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le ja läm­min­tä kesää.

Pek­ka Keväjärvi
pää­toi­mit­ta­ja
Ran­ta­poh­ja