Riip­pusil­lan raken­ta­mi­nen on keskeytetty

Jakkukylän riippusillan rakentaminen aloitettiin marraskuussa. (Kuva: Hannu Kaisto)Jakkukylän riippusillan rakentaminen aloitettiin marraskuussa. (Kuva: Hannu Kaisto)

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­nen on kes­key­tet­ty sil­ta­suun­ni­tel­mien tar­kis­ta­mi­sen takia. – Jokin aika sit­ten esi­tet­tiin epäi­lys, että sil­lan raken­teet oli­si suun­ni­tel­tu lii­an kepeik­si, eivät­kä tuli­si kes­tä­mään, ker­too Iin kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen. Epäi­lys­ten takia sil­lan suun­ni­tel­mat käy läpi ulko­puo­li­nen tar­kas­ta­ja. – Toi­nen suun­nit­te­li­ja arvioi suun­ni­tel­mat ja esit­tää niis­tä mah­dol­li­sia epä­koh­tia. Sen jäl­keen var­si­nai­nen suun­nit­te­li­ja antaa niis­tä vastineen,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus