Uusia ihmei­tä töllistelemässä

Tuli­pa käy­tyä Eic­ma-moot­to­ri­pyö­rä­mes­suil­la Mila­nos­sa. Siel­lä mes­su­ylei­sös­sä ilah­dut­ti sen ikä­ja­kau­ma. Eic­mas­sa uusien pyö­rien ympä­ril­lä on myös nuo­ri­soa, kun suo­ma­lai­sis­sa moot­to­ri­pyö­rä­ta­pah­tu­mis­sa on nyky­ään lähin­nä kes­ki-iän ylit­tä­nei­tä mie­hiä. Onhan toki moot­to­ri­pyö­rien mää­rä­kin jo pel­käs­tään väki­lu­vun takia näis­sä mais­sa ihan eri. Ita­lias­sa on rekis­te­röi­ty tänä vuon­na syys­kuun lop­puun men­nes­sä noin 176 000 moot­to­ri­pyö­rää. Suo­mes­sa nii­tä rekis­te­röi­tiin vas­taa­va­na aika­na noin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus