Pos­til­la Kel­los­sa jakeluvaikeuksia

Osa Ran­ta­poh­jan kel­lo­lai­sis­ta tilaa­jis­ta voi jää­dä tänään ilman Ran­ta­poh­jaa, sil­lä aina­kin yksi Ran­ta­poh­jan leh­ti­ni­puis­ta on ilmei­ses­ti Pos­tin kul­je­tuk­ses­sa kul­keu­tu­nut vää­rään paik­kaan. Jake­luon­gel­ma kos­kee tämän het­kis­ten tie­to­jen mukaan useam­pia tei­tä Kel­los­sa. Jol­lei leh­ti tule tänään alu­een tilaa­jan pos­ti­laa­tik­koon tai ‑luuk­kuun, voi olla, että nii­tä saa­puu huo­men­na kak­sin kap­pa­lein. Leh­den saan­nin var­mis­ta­mi­sek­si olem­me pyy­tä­neet kir­ja­pai­noam­me lähet­tä­mään uusia… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus