Lii­kun­ta­po­ruk­ka lähes­tyy loppusuoraa

Ran­ta­poh­jan oma lii­kun­tayh­tei­sö eli Poruk­ka liik­keel­le! ‑väki on pää­se­mäs­sä mar­ras­kui­ses­sa suo­ri­tuk­ses­saan lop­pusuo­ran alkuun. Aivan vii­mei­nen pin­kai­su ei ole käyn­nis­sä, sil­lä ennen mar­ras­kuun lop­pua ehtii vie­lä hyvin­kin teh­dä hyväk­syt­tä­viä lii­kun­ta­suo­ri­tuk­sia. Vii­me vuon­na Poruk­ka liik­keel­le! ‑lii­kun­ta­tem­pauk­seen osal­lis­tui yli 350 Ran­ta­poh­jan luki­jaa. Osal­lis­tu­ja­mää­rä kas­voi edel­li­ses­tä vuo­des­ta kol­man­nek­sel­la. Niil­le, jot­ka luke­vat lii­kun­ta­tem­pauk­ses­ta vas­ta nyt, ker­ron että sii­nä osal­lis­tu­jat pyrkivät… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus