Päät­tä­jäl­tä: Oujees me teh­dään kaupunkistrategiaa!

Oulun uuden kau­pun­ki­stra­te­gian val­mis­te­lu on käyn­nis­ty­nyt  syk­syl­lä. Me val­tuu­te­tut pää­täm­me uudes­ta stra­te­gias­ta hel­mi­kuus­sa 2018. Suun­ni­tel­ma (ei yhtään stra­te­gia ‑sanaa enää tähän teks­tiin vaan vaih­dan sen suun­ni­tel­mak­si, joka on ehkä parem­min suo­ma­lai­seen suu­hun sopi­va sana) kul­kee työ­ni­mel­lä Oulu 2026. Onhan se hie­noa pääs­tä mukaan teke­mään suu­ren kau­pun­gin suun­ni­tel­maa. Sekin minus­ta on hyvä asia, että kun­ta­lai­sil­ta ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus