Tie­to­vi­sa 20.11.2017

Kysy­myk­set 1.    Mikä ihmi­sen elin tuot­taa insu­lii­nia? 2.    Kuka oli Suo­men toi­nen pre­si­dent­ti? 3.    Mis­tä jau­hois­ta perin­tei­set bli­nit val­mis­te­taan? 4.    Kuka on ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen nai­nen, joka on saa­nut oman lipu­tus­päi­vän? 5.    Mikä seu­raa­vis­ta on sisä­maa­val­tio? a) Sam­bia, b) Ango­la, c) Mosam­bik, d) Tan­sa­nia 6.    Kenen hur­ja­pään vai­mo Kyl­lik­ki on Kale­va­las­sa? 7.    Mikä oli Art­tu­ri Reinikaisen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus