Tie­to­vi­sa 20.11.2017

Kysy­myk­set
1.    Mikä ihmi­sen elin tuot­taa insu­lii­nia?
2.    Kuka oli Suo­men toi­nen pre­si­dent­ti?
3.    Mis­tä jau­hois­ta perin­tei­set bli­nit val­mis­te­taan?
4.    Kuka on ensim­mäi­nen suo­ma­lai­nen nai­nen, joka on saa­nut oman lipu­tus­päi­vän?
5.    Mikä seu­raa­vis­ta on sisä­maa­val­tio? a) Sam­bia, b) Ango­la, c) Mosam­bik, d) Tan­sa­nia
6.    Kenen hur­ja­pään vai­mo Kyl­lik­ki on Kale­va­las­sa?
7.    Mikä oli Art­tu­ri Rei­ni­kai­sen polii­siar­vo­ni­mi?
8.    Min­kä urhei­lu­la­jin ter­me­jä ovat kehä ja nän­ni?
9.    Kenen  kir­joit­ta­ma romaa­ni on Ruusun nimi?
10.   Mikä on Suo­men suu­rin tiai­nen? a) hömö­tiai­nen, b) sini­tiai­nen, c) töyh­tö­tiai­nen, d) tali­tiai­nen

Vas­tauk­set
1.    Hai­ma
2.    Lau­ri Kris­tian Relan­der
3.    Tat­ta­ri­jau­hois­ta
4.    Min­na Canth
5.    a) Sam­bia
6.    Lem­min­käi­sen
7.    Kons­taa­pe­li
8.    Cur­lin­gin
9.    Umber­to Econ
10.   d) tali­tiai­nen