Tuli­ku­kan Tulis­how Pölök­ky­päit­ten polul­la

Ran­ta­poh­ja Mar­tin­nie­mi Pölök­ky­päät ran­tau­tui­vat Maa­ki­seen Mar­tin­nie­meen vuon­na 2011. Sii­tä läh­tien ne ovat asut­ta­neet Kur­tin­hau­dan ran­ta­met­sää sopusoin­nus­sa alkua­suk­kai­den kans­sa. Lau­an­tai­na 18.11. klo 16 kokoon­nu­taan pölök­ky­päit­ten seu­rak­si valais­tul­le polul­le ja juo­maan mehua sekä glö­gia maa­ki­sel­le laa­vul­le Mar­tin­nie­men Kyläyh­dis­tyk­sen ja LUMO-valo­fes­ti­vaa­li­ta­pah­tu­maan. Pölök­ky­päit­ten polo­ku pide­tään valais­tu­na koko vii­kon ajan seu­raa­vaan sun­nun­tai-iltaan saak­ka. Tulia ja kynt­ti­löi­tä voi tuo­da polul­le itse­kin.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus