Toi­mit­ta­jal­ta: Rau­hal­li­ses­ti ilman ruuhkia

Har­voin vap­pu­na läm­min­tä on, mut­ta en muis­ta, että kos­kaan aiem­min oli­si ollut niin kyl­mät vap­puil­mat kuin nyt. Olen tosin viet­tä­nyt useim­mat aikui­siän vap­pu­ni ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa, jos­sa mones­ti tähän aikaan on hie­man poh­jois­ta lämpimämpää.

Ennen vap­pu­na lai­tet­tiin aina kesä­vaat­teet pääl­le, nyt se ei käy­nyt mie­les­sä­kään. Aamu­kä­ve­lyl­lä rapa­kot oli­vat jääs­sä ja var­jon pai­kois­sa han­ki kan­toi vie­lä ilta­päi­väl­lä­kin siel­lä mis­sä han­kia vie­lä on.

Koro­na­tar­tun­to­jen pelos­sa vap­pua toi­vot­tiin vie­tet­tä­vän ulko­na pie­nis­sä ryh­mis­sä. Lie­nee­kö kyl­myys aja­nut juh­li­jat kui­ten­kin sisäl­le. Pikai­sel­la autoa­je­lu­kat­sauk­sel­la kau­pun­gis­sa vap­pu­aa­ton alkuil­las­ta liik­keel­lä oli lähin­nä vain muu­ta­man hen­gen opis­ke­li­ja­po­ru­koi­ta haa­la­rei­neen ja val­ko­lak­kei­neen. Enti­sai­ko­jen vapun ykkös­koh­tees­sa Let­kun puis­tos­sa näyt­ti ole­van rei­lus­ti alle kym­me­nen hen­keä. En tosin tie­dä, onko siel­lä tapa­na nykyi­sin muu­ten­kaan kokoontua.

Vap­pu­päi­vä­nä väkeä oli liik­keel­lä aina­kin Kii­min­gin Koi­te­lis­sa. Näin päät­te­lin sil­lä perus­teel­la, että “kaik­ki” Face­book-kave­ri­ni näyt­ti­vät olleen siel­lä saman­ai­kai­ses­ti. Koi­te­lin kos­kia on tosin tänä kevää­nä käy­ty ihas­te­le­mas­sa muul­loin­kin kuin vap­pu­na. Väkeä on niin pal­jon, että nuo­tiot­kaan eivät vali­tet­ta­vas­ti ole pysy­neet pel­käs­tään niil­le vara­tuil­la paikoilla.

Luon­to­koh­tei­ta kuu­lui omaan­kin vapun­viet­too­ni, sil­lä per­hee­seen han­ki­tut uudet kii­ka­rit vaa­ti­vat tähys­te­ly­koh­tei­ta. Vaik­ka omis­ta top­pa­vaa­te­ker­rok­sis­ta ei uskoi­si, niin näkee­hän kevään sen­tään muut­to­lin­tu­jen saa­pu­mi­ses­ta. Ja koti­pi­haa hara­voi­des­sa väs­tä­räk­ki kävi ker­to­mas­sa, että ei täs­tä ole kesään kuin vähäsen.