Toi­mit­ta­jal­ta: Irto­aa­ko kiri?

Hal­li­tus hou­kut­te­lee lop­pu­ki­riin pan­de­mian tor­jun­nas­sa. Nuo­ret siir­ty­vät etä­opis­ke­luun, har­ras­tuk­set kes­key­te­tään. Ravin­to­loi­ta uhkaa sul­ku, kokoon­tu­mi­sia rajoi­te­taan aiem­paa tiukemmin. 

Poh­jois-Poh­jan­maal­la seu­ra­taan, miten ete­lä­suo­ma­lai­set mat­kus­ta­vat alu­eem­me läpi lomai­le­maan Lap­piin. Tun­nel­ma his­si­jo­nos­sa on kor­keal­la. Toi­saal­la van­hus on viet­tä­nyt vii­mei­sen vuo­den pää­asias­sa yksi­nään, kaik­kia tur­hia kon­tak­te­ja väl­tel­len. Ahdis­tus on käsin­kos­ke­tel­ta­va. Jos­sain nuo­ri­so bilet­tää vail­la huol­ta huo­mi­ses­ta. Toi­set nuo­ret odot­ta­vat karan­tee­nin­omai­sis­sa olo­suh­teis­sa ylliop­pi­las­kir­joi­tus­ten­sa alka­mis­ta huo­les­ta sykkyrällä.

Roko­tuk­set näyt­tä­vät veny­vät hamaan tule­vai­suu­teen. Menee­kö koko kesä­kin leviä­mis­vai­heen raja­mail­la haa­huil­les­sa? Jak­sa­vat­ko suo­ma­lai­set vie­lä tais­tel­la omaa koro­na­tais­te­lu­aan saa­ti ottaa hal­li­tuk­sen vaa­ti­maa loppukiriä?

Kiri­ky­ky alkaa itse kul­la­kin olla kes­ki­ver­ron suo­ma­lai­sen sprint­ti­hiih­tä­jän tasoa. Mat­ka uhkaa tys­sä­tä pahan ker­ran kom­pu­roin­tiin ja uupumisiin.
Onnek­si Ris­to-Mat­ti Hako­la ja Joni Mäki luo­vat hopea­mi­ta­lil­laan uskoa sii­hen, että kuka vain voi yllät­tää jak­sa­mi­sel­laan. Oli­si­ko tämän koro­na­mat­kan pääs­sä sit­ten­kin luvas­sa pal­kin­to tai edes jon­ki­nas­tei­nen helpotus?