Kii­tok­set hiekoittajalle

Teea Tun­tu­ri En kiit­te­le hie­koit­ta­jaa sik­si, että oli­si ollut liu­kas­ta ja hie­koit­ta­ja oli­si ollut ahke­ra­na liik­keel­lä. Vaik­ka näin­kin toki on vii­me päi­vi­nä ollut. Kiit­te­len, kos­ka ihan sur­keas­sa ilmas­sa teh­ty raa­hus­ta­va ilta­lenk­ki sai hyker­ryt­tä­vän kään­teen Jää­lis­sä vii­me vii­kon­lop­pu­na innok­kaan liuk­kau­den­tor­ju­jan ansios­ta. Osa Jää­lin tuol­loin lumi­ses­ta latu­poh­jas­ta oli oikein huo­lel­la hie­koi­tet­tu. Luu­lin aluk­si, että kysees­sä oli valokuitumiesten… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus