Tie­to­vi­sa 6.11.2017

Kysy­myk­set Kenen esi­kois­ro­maa­ni on Ope­raa­tio Fin­lan­dia? Mis­sä teh­tä­väs­sä ovat olleet Paa­vo Niku­la, Tuu­lik­ki Petä­jä­nie­mi, Pirk­ko Mäki­nen? Kenet mur­ha­si Jack Ruby? Mis­sä maan­osas­sa on Titicaca-jär­vi? Mis­sä kau­pun­gis­sa sijait­see Säte­ri­nä tun­net­tu kui­tu­teh­das? a) Kou­vo­las­sa, b) Nokial­la, c) Val­kea­kos­kel­la d) Lap­pen­ran­nas­sa Mikä metal­li joh­taa par­hai­ten sekä säh­köä että läm­pöä? Min­kä ympä­ri maa­il­man  tun­ne­tun ja useim­mil­le meis­tä lau­le­tun laulun… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus