Tur­hat kuntaliitokset

Kun­ta­lii­tok­sis­ta ei ole ollut mitään talou­del­lis­ta hyö­tyä. Sääs­tö­jä ei ole tul­lut. Työ­pai­kat vain ovat siir­ty­neet pie­nem­mis­tä lii­tos­kun­nis­ta kes­kuk­siin. Onko tuo poi­mit­tu esi­mer­kik­si Ouluun lii­tet­ty­jen Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli-Iin, Oulun­sa­lon tai ken­ties Yli­kii­min­gin pus­ka­ra­dios­ta vai onko kyse vain pai­kal­lis­leh­den pää­toi­mit­ta­jan höpe­reh­ti­mi­ses­tä? Kyse ei ole kum­mas­ta­kaan, vaan se on tii­vis­tys Val­tion talou­del­li­sen tut­ki­mus­kes­kuk­sen tuo­rees­ta kun­ta­lii­tos­tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa tar­kas­tel­tiin vuonna… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus