Ran­ta­poh­jan digiloikka

Kuu­lui­saa lausah­dus­ta mukail­len: “Tämä on pie­ni askel ihmis­kun­nal­le, mut­ta suu­ri loik­ka Ran­ta­poh­jal­le”. Niin että mikä? Ran­ta­poh­ja uusi van­hen­tu­maan pääs­seen verk­ko­si­vun­sa puo­li­sen vuot­ta sit­ten. Sivus­tol­la on jaet­tu osia Ran­ta­poh­jan jutuis­ta ja aihees­ta riip­puen myös koko­nai­sia jut­tusi­säl­tö­jä. Uusi­tun verk­ko­si­vun hal­lin­ta­pa­nee­li näyt­ti eilen kes­ki­viik­ko­na, että sivus­ton eri osis­sa on ollut muu­ta­mien kuu­kausien aika­na lähes 3 mil­joo­na käyn­tiä ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus