Musii­kil­li­nen ja tari­nal­li­nen ker­to­mus itsenäisyydestä

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Kii­min­gin lukion ja Joki­ran­nan kou­lun oppi­laat esit­tä­vät ensi vii­kol­la Lii­sa Vilp­po­lan teok­sen Iloit­sem­me itse­näi­syy­des­tä. Kou­lu­viik­ko päät­tyi per­jan­tai­na esi­tyk­sen läpi­me­noon yhdes­sä musii­kin­opet­ta­ja Anna-Eli­na Väi­sä­sen kans­sa. Muka­na esi­tyk­ses­sä ovat vete­raa­ni Hem­mi Jaa­ra, pik­ku­lot­ta Airi Pel­ko­nen sekä kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä. Esi­tys näh­dään tiis­tai­na 14.11.kello 18 lukion salis­sa. Tiis­tain Ran­ta­poh­jas­sa lisää aiheesta.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus