Tie­to­vi­sa 13.10.2017

Kysy­myk­set 1.    Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä tuli ensim­mäi­sen ker­ran myyn­tiin Kimble-nimi­nen lau­ta­pe­li? 2.    Mikä on Austra­lian ja Uuden See­lan­nin rahayk­sik­kö? 3.    Mikä on Suo­men suu­rin  nää­täe­läin? 4.    Mihin sano­ma­leh­teen Poh­jo­lan Sano­mat yhdis­tet­tiin tänä vuon­na? 5.    Min­kä maa­kun­nan asuk­kai­ta nimi­te­tään Tope­liuk­sen Maam­me ‑kir­jas­sa höl­mä­läis­ki­si? a) Savon, b) Kar­ja­lan, c) Hämeen, d) Lapin 6.    Mis­sä kau­pun­gis­sa on maa­il­man pohjoisin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus