Peh­mo­le­lut val­ta­si­vat kir­jas­ton yök­si Iissä

Korin oikeasta reunasta kurkistava Iisa-kissa sai roppakaupalla ystäviä yökyläilemään. Pehmoiset kissat, koirat, nallet ja puput sekä muutama eksoottisempikin vierailija päätyivät kirjastokissan kavereiksi yön touhuihin.

Rit­va Piri Ii Kir­jas­to­kat­ti Iisa oli mel­kein jää­dä itse jal­koi­hin, niin pal­jon se sai peh­mo­ys­tä­viä yöky­lään Iin pää­kir­jas­tol­la vii­me tors­tai­na pide­tys­sä Peh­mo­jen yö ‑tapah­tu­mas­sa. Tapah­tu­man aloit­ti pie­ni­muo­toi­nen elo­ku­vae­si­tys, joka kerä­si Nät­te­po­rin audi­to­rion täy­teen pien­tä ylei­söä van­hem­pi­neen. Jou­lui­nen elo­ku­va virit­ti kat­so­jat muka­viin tun­nel­miin sekä sai osan nuo­res­ta ylei­sös­tä eläy­ty­mään innol­la tari­naan. Lue lisää 14.11. Rantapohjasta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus