Jou­lu yllät­tää aina

Jou­dum­me aina yllät­ty­mään kun vuo­si kään­tyy koh­ti lop­pu­aan. Ensim­mäi­set lumi­sa­teet, liuk­kaat ja pak­ka­set yllät­tä­vät. Yllät­tä­mään pää­see myös jou­lu. Syk­syl­lä tun­tuu, että jou­luun on vie­lä pimeä ikui­suus, sit­ten se het­ken pääs­tä onkin jo lähel­lä. Ensim­mäi­sek­si jou­lun lähes­ty­mi­ses­tä ker­to­vat kaup­poi­hin tule­vat kon­veh­ti­rasia­kas­at. Pui­hin ja pen­sai­siin ale­taan ripus­tel­la valo­ja, mut­ta  ne eivät ole­kaan enää jou­lu­va­lo­ja, vaan seson­ki- tai…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus