Kuusa­mon­tie­tä­kin syy­tä paran­taa

Kuusa­mon­tien paran­ta­mi­nen välil­lä Oulu-Kii­min­ki jäi kym­men­kun­ta vuot­ta sit­ten puo­li­tie­hen. Tämän näkee ja kokee maal­lik­ko­kin hel­pos­ti aamu- tai ilta­päi­vä­tun­tien aika­na. Neli­kais­tai­suus päät­tyy Oulun suun­nas­ta ajet­taes­sa sump­puun Yli­kii­min­gin­tien-Kor­ven­ky­län ris­teyk­sen lii­ken­ne­va­loi­hin. Sii­tä Oulun suun­taan sei­soo työ­päi­vien pää­tyt­tyä kilo­met­rien auto­jo­no, mis­sä Jää­lis­tä, Kii­min­gis­tä, Yli-Iis­tä ja Yli­kii­min­gis­tä Oulus­sa työs­sä­käy­vät tai muu­toin asioi­vat viet­tä­vät vuo­sit­tain tun­ti­kausia. Valo­ris­teyk­sen jäl­keen tie vetää kovin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus