Tie­to­vi­sa 7.1.2019

Kysy­myk­set Mon­ta­ko irto­ki­veä on putoa­vis­ta kivis­tä varoit­ta­vas­sa lii­ken­ne­mer­kis­sä? Mit­kä ovat jär­jes­tyk­ses­sä pin­ta-alal­taan kol­me suu­rin­ta Poh­jois-Poh­jan­maan kun­taa? Mikä ylei­seu­roop­pa­lai­nen kuvio­sym­bo­li huol­toa­se­mil­la tar­koit­taa kaa­sua? Min­kä media­kon­ser­nin jul­kai­se­mia leh­tiä ovat mm. Ilta­leh­ti ja Kaup­pa­leh­ti? Mon­ta­ko mil­joo­na­kau­pun­kia on Venä­jäl­lä? a) 5, b) 10, c) 15, d) 20 Sak­sa on Sep­po Rädyn mukaan pas­ka maa. Mis­sä Suo­mel­le menes­tyk­sek­käis­sä olym­pia­lai­sis­sa mäkikisat… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus