Koi­te­lin valot ihas­tut­ti­vat ja innos­ti­vat ulkoi­le­maan

Tulikukka-ryhmän tulitaideshow keräsi runsaasti yleisöä heti tapahtuman alussa.

Lau­an­tai­na Valoa Koi­te­li! -tapah­tu­ma koko­si per­hei­tä, paris­kun­tia ja ystä­vyk­siä ihai­le­maan valo­tai­det­ta luon­non kes­kel­le. Tapah­tu­man ava­si Koi­te­li Elää ry:n ter­ve­tu­lo­pu­he, jon­ka jäl­keen tuli­tai­de­tyh­mä Tuli­kuk­ka esit­ti näyt­tä­vän tulis­hown­sa. Tapah­tu­mas­sa pää­si ihas­te­le­maan myös Flowers of Lifen valo­tai­de­teos­ta, joka lan­get­ti valo­aan koko Saha­saa­ren näyt­tä­mön edus­tal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus