Tie­to­vi­sa 3.9.2018

Kysy­myk­set 1. Mikä Suo­men kau­pun­ki oli aikoi­naan tun­net­tu rin­ke­leis­tään? 2. Min­kä nimi­nen oli ensim­mäi­nen vuon­na 1957 radal­leen ava­ruu­teen pääs­syt satel­liit­ti? 3. Kenen kir­joit­ta­ma kir­ja on Pii­mä­pe­rä isä­ni maa? 4. Mikä maa­il­man kym­me­nen pisim­män joen jouk­koon kuu­lu­va Venä­jän ja Kii­nan rajal­la vir­taa­va joki tun­ne­taan myös nimel­lä Mus­tan lohi­käär­meen joki? 5. Min­kä maan pää­mi­nis­te­ri on Miro Celar?…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus