Uusi päi­vä­ko­ti val­mis ensi kesä­nä, lii­kun­ta­sa­lin remont­ti ete­nee Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gin kou­lun alue kokee muu­tok­sia tal­ven aika­na. Kou­lun lii­kun­ta­sa­liin teh­dään laa­ja remont­ti ja ylä­kou­lun kyl­keen nousee koko­naan uusi päi­vä­ko­ti­ra­ken­nus. Päi­vä­ko­din remont­ti ete­nee aika­tau­lus­sa, val­mis­ta tuli­si olla ensi kesä­nä. Toi­min­tan­sa uusi päi­vä­ko­ti aloit­taa elo­kuus­sa 2019. – Vesi­kat­to ja läm­mi­tys raken­nuk­seen val­mis­tuu mar­ras­kuun alkuun men­nes­sä, ker­too Oulun Tila­kes­kuk­sen kor­jaus­ra­ken­nut­ta­mis­pääl­lik­kö Vil­le Lai­ti­nen. Päi­vä­ko­tiin val­mis­tu­vat muut­tu­vat ryh­mä­ti­lat alle kol­mi­vuo­tiail­le,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus