Tie­to­vi­sa 24.12.2018

Kysy­myk­set Kuka on Oulun evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen hiip­pa­kun­nan piis­pa? Mikä Kuo­pios­sa pää­paik­kaan­sa pitä­vä suo­ma­lai­sen mie­hen nimi­nen vaa­te­val­mis­ta­ja pudot­ti nimes­tään v. 2015 sanan ”tai­lor”? Mil­lä kah­del­la pla­nee­tal­la ei ole kui­ta? Mikä on väki­lu­vul­taan suu­rin ara­bi­maa? Min­kä viras­ton juh­la­kir­ja on Rata­ka­tu 12? a) Suo­je­lu­po­lii­sin, b) Hel­sin­gin polii­sin, c) Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin, d) Suo­men tul­lin Minä vuon­na syn­ty­nei­tä on elos­sa eni­ten Suomessa?… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus