Tie­to­vi­sa 20.8.2018

Kysy­myk­set 1. Kenet valit­tiin hil­jak­koin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pak­si? 2. Mon­ta­ko pis­tet­tä on sili­tys­rau­dan kor­kein­ta läm­pö­ti­laa osoit­ta­va mer­kin­tä? 3. Min­kä auto­mer­kin nimi on suo­mek­si ”minä pyö­rin”? 4. Mihin Euroo­pan maa­han sijoit­tu­vat musi­kaa­li Sound of Musicin tapah­tu­mat? 5. Mikä oli suo­ma­lais­ten eni­ten käyt­tä­mä verk­ko­kaup­pa vuo­den­vaih­tees­sa? a) Verkkokauppa.com, b) CDON, c) Adli­bris, d) Zalan­do 6. Minkä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus