Mir­ja Veh­ka­pe­rän työ EU-par­la­men­tis­sa jat­kuu elo­kuun lopulla

Mirja Vehkaperä asettuu perheensä kanssa Brysseliin, mutta aikoo toki käydä kotimaisemissa Haukiputaalla usein.

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­le Mir­ja Veh­ka­pe­räl­le tuli kesä­kuun lopul­la len­tä­vä läh­tö Brys­se­liin euro­par­la­men­taa­ri­kon teh­tä­viin, kun paik­ka avau­tui nel­jän­nel­tä vara­si­jal­ta Paa­vo Väy­ry­sen palat­tua edus­kun­taan. – Käy­tän­nös­sä työ vaih­tui toi­seen yhden vii­kon­lo­pun aika­na, kuvai­lee Mir­ja Veh­ka­pe­rä. Rat­kai­sua hänen ei tar­vin­nut kau­aa miet­tiä, sil­lä kes­kus­tel­tu­aan per­heen­sä kans­sa asia oli sel­vä. Kan­sain­vä­li­set teh­tä­vät kiin­nos­ta­vat kovas­ti ja ne ovat olleet täh­täi­mes­sä. Uuteen työhön… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus