Heik­ki Aar­ni­pu­ro sam­mut­ti pala­vaa met­sää Ruotsissa

JäŠlkisammutustöšissäŠ palaneen ja palamattoman alueen rajalla. Palanutta maastoa jatkui Heikki Aarnipuron mukaan silmŠänkantamattomiin.

Hei­nä­kui­se­na maa­nan­tai­na Heik­ki Aar­ni­pu­ro sai puhe­lun Lapin met­sä­pal­ve­luil­ta, soit­ta­ja kysyi haluai­si­ko Aar­ni­pu­ro läh­teä Ruot­siin sam­mut­ta­maan met­sä­pa­lo­ja. – Ajat­te­lin asian niin, että jos meil­lä palai­si, toi­voi­sin että siel­tä tul­tai­siin aut­ta­maan, Aar­ni­pu­ro sanoo. Var­hain seu­raa­va­na päi­vä­nä hän hyp­pä­si Oulus­ta läh­te­neen palo­ka­lus­to­kul­je­tuk­sen kyy­tiin. Ensin men­tiin Kemiin lyhyeen kou­lu­tuk­seen ja siel­tä edel­leen yli tuhan­nen kilo­met­rin pää­hän Sve­gin kylään Ruotsiin.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus