Tie­to­vi­sa 2.10.

Kysy­myk­set 1.    Mil­lä nimel­lä Anni Ylä­vaa­ra-nimi­nen hen­ki­lö tun­ne­taan parem­min? 2.    Arvo Ylp­pö mää­rit­te­li aika­naan kes­ko­sen vau­van syn­ty­mä­pai­non mukaan. Mis­tä gram­ma­mää­räs­tä alas­päin ole­vat vau­vat oli­vat kes­ko­sia? 3.    Mikä kuu­kausi on Alkon vilk­kain myyn­ti­kuu­kausi? 4.    Kuka ava­si Hel­sin­gin olym­pia­lai­set vuon­na 1952? 5.    Minä vuon­na sol­mit­tiin ensim­mäi­nen TUPO-sopi­mus? a) 1948, b) 1958, c) 1968, d) 1978 6. Mitä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus