Sähä­kät mark­ki­nat Martinniemessä

Auli Haa­pa­la Mar­tin­Mark­ki­nat — Suo­mi 100 ‑tapah­tu­ma sai väen liik­keel­le per­jan­tai-ilta­na. Toi­min­nal­li­sen pari­tun­ti­sen aika­na kou­lul­la kuul­tiin enti­sa­jan kou­lu­lau­lu­ja, näh­tiin kin­ke­rie­si­tys ja saa­tiin ihas­tel­la ja huu­taa huu­to­kau­pas­ta van­ho­ja kou­lu­tau­lu­ja ja ‑tava­roi­ta. Mark­ki­na­myy­jiä­kin oli pai­kal­la run­saas­ti. Kir­joi­tus­kil­pai­lun pal­kin­to­ja oli jaka­mas­sa Mar­tin­nie­men kou­lua käy­nyt kir­jai­li­ja Joni Skiff­tes­vik, joka luki  ottei­ta omas­ta 3. luo­kan aine­vih­kos­taan. Lisää mark­ki­na­tun­nel­mia Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 3.10.  …

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus