Tie­to­vi­sa 18.3.2018

Kysy­myk­set
1. Mon­ta­ko jouk­kuet­ta, jon­ka nimi on eläin, pelaa jää­kie­kon mies­ten SM-lii­gas­sa?
2. Mikä on Suo­men myy­dyin las­ten­ruo­ka­merk­ki?
3. Min­kä kas­vin leh­tiin Aata­mi ja Eeva ver­hou­tui­vat syn­tiin­lan­kee­muk­sen jäl­keen?
4. Mit­kä kol­me entis­tä kun­taa Sii­ka­joen lisäk­si on ollut nykyi­sen Sii­ka­joen kun­nan alu­eel­la?
5. Min­kä nimi­nen suku­lai­nen on nime­nä erääl­lä Anton Tse­ho­vin näy­tel­mäl­lä? a) Fed­ja-Setä, b) Van­ja-Eno, c) Lud­mi­la-Täti, d) Iri­na-Serk­ku
6. Mis­so­ni on tun­net­tu ita­lia­lai­nen yri­tys. Mikä on sen pää­toi­mia­la?
7. Ruot­sa­lai­set ovat ete­vää kan­saa. Miten ruot­sa­lai­nen Alexan­der Samuels­son liit­tyy Coca Colaan?
8. Min­kä Poh­jois­maan kan­sain­vä­li­ses­ti menes­ty­nein TV-sar­ja on rikos­sar­ja Lou­kus­sa, jon­ka YLE on lähet­tä­nyt kak­si­kin ker­taa?
9. Mitä juo­ta­vaa on Kel­tai­nen les­ki?
10. Mon­ta­ko pro­sent­tia maa­pal­lon pin­ta-alas­ta on vet­tä? a) 50 %, b) 60 %, c) 70 %, d) 80

Vas­tauk­set
1. Kol­me (Kär­pät, Pelicans, Ilves)
2. Pilt­ti
3. Vii­ku­nan
4. Paa­vo­la, Revon­lah­ti, Ruuk­ki
5. b) Van­ja-Eno
6. Vaa­te­teol­li­suus
7. Suun­nit­te­li Coca Cola -pul­lon
8. Islan­nin
9. Samp­pan­jaa
10. c) 70 %