Yrit­tä­jiä poh­di­tut­ta­vat monet haas­teet

Iin Mic­ro­po­lis ja Iin Yrit­tä­jät jär­jes­tä­vät kulu­van vuo­den aika­na nel­jä yrit­tä­jil­le suun­nat­tua aamu­pa­la­ti­lai­suut­ta, jois­sa kes­kus­tel­laan yrit­tä­jiä poh­di­tut­ta­vis­ta kysy­myk­sis­tä, ver­kos­toi­du­taan sekä saa­daan tie­toa ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus