Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 5.9.

Kysy­myk­set

 1. Mon­ta­ko litur­gis­ta väriä on evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sel­la kirkolla?
 2. Mikä on tai­tei­li­ja­vel­jes­ten suku­ni­mi, kun etu­ni­met ovat: Mar­ko, Har­ri, Kain, Yrjö?
 3. Mitä yleis­ni­mi­tys­tä käy­te­tään suu­res­ta seinämaalauksesta?
 4. Mikä erit­täin suo­sit­tu rock-yhtye perus­tet­tiin Ylö­jär­vel­lä v. 1976?
 5. Mikä eläin on gavi­aa­li? a) kis­sa, b) kro­ko­tii­li, c) kot­ka, d) kala
 6. Mit­kä meret Suezin kana­va yhdistää?
 7. Mis­sä vaa­te­kap­pa­lees­sa rei­kien mää­rä vähe­nee, kun sitä repii?
 8. Min­kä kun­nan alu­eel­la on Lie­ves­tuo­re, jon­ka Lii­sas­ta Irwin teki aikoi­naan laulun?
 9. Mihin har­ras­tuk­seen liit­tyy juksaaminen?
 10. Mikä on mer­kit­tä­vin sii­te­pö­ly­al­ler­gian aiheut­ta­ja Suo­mes­sa? a) pujo, b) lep­pä, c) koi­vu, d) heinä

 

 

Vas­tauk­set

 1. Vii­si
 2. Tap­per
 3. Muraa­li
 4. Eppu Nor­maa­li
 5. b) Kro­ko­tii­li
 6. Väli­me­ren ja Punai­sen meren
 7. Verk­ko­pai­das­sa
 8. Lau­kaan
 9. Kalas­tuk­seen
 10. c) Koi­vu