Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 4.6.2023

Kysy­myk­set

1. Kuka Raa­ma­tun ihmi­sis­tä eli van­him­mak­si (969 v.)?

2. Mikä oli Vol­vo-Mark­ka­se­na tun­ne­tun rikol­li­sen etunimi?

3. Kuka myö­hem­min jal­ka­pal­loi­li­ja­na ja muusik­ko­na tun­net­tu hen­ki­lö oli pää­osas­sa elo­ku­vas­sa Poi­ka ja Ilves?

4. Mitä kau­pun­kia kut­su­taan Suo­men Ateenaksi?

5. Mikä puu­pu­hal­lin virit­tää sin­fo­niaor­kes­te­rin? a) fagot­ti, b) hui­lu, c) kla­ri­net­ti, d) oboe

6. Mikä tit­te­li on nais­luos­ta­rin esihenkilöllä?

7. Mikä soti­la­sar­vo on Masi-sar­ja­ku­van Nap­pu­la-nimi­sel­lä henkilöllä?

8. Mis­tä suo­ma­lai­ses­ta yhtyees­tä tulee ensim­mäis­tä kir­jain­ta vaih­ta­mal­la Oulus­sa toi­mi­va urheiluseura?

9. Mikä on Cosa Nostra?

10. Minä vuon­na Suo­men edus­kun­ta valit­tiin ensi ker­ran nel­jäk­si vuo­dek­si (aiem­min 3.v.)? a) 1950, b) 1954, c) 1958, d) 1962

Vas­tauk­set

1. Metusa­lem

2. Mat­ti

3. Kons­ta Hietanen

4. Jyväs­ky­lää

5. Oboe

6. Abbe­dis­sa

7. Vän­rik­ki

8. Kase­va (Yli-Iin Naseva)

9. (sisi­lia­lai­nen) mafiajärjestö

10. b) 1954