Kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa esteel­li­syys – Olha­van kou­lu uudel­leen käsittelyyn

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti 22.5. pide­tys­sä kokouk­ses­saan, että se ei esi­tä Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta Iin kun­nan­val­tuus­tol­le. Teh­ty pää­tös on kui­ten­kin kumot­ta­va, kos­ka pää­tök­sen jäl­keen on todet­tu esteel­li­syys asian käsittelyssä.

Iin kun­nan­hal­li­tus kokoon­tuu jäl­leen tänään maa­nan­tai­na. Kun­nan­hal­li­tuk­sel­le esi­te­tään, että se kumo­aa aiem­min teke­män­sä pää­tök­sen Olha­van kou­lua kos­kien, käy uudel­leen lähe­te­kes­kus­te­lun pro­ses­sin uudel­leen käsit­te­lys­tä ja lähet­tää asian ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan valmisteltavaksi.

Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan val­mis­te­lun jäl­keen Olha­van kou­lun asia palaa kun­nan­hal­li­tuk­sen kaut­ta kun­nan­val­tuus­ton päätettäväksi.