Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 3.9.2023

Kysy­myk­set

1. Mikä huol­ta­mo­ket­ju yllyt­ti pane­maan ”tii­ke­rin tankkiin”?

2. Mikä tai mitä on rievä?

3, Mitä etu­ni­meä Carl Gus­taf Emil Man­ner­heim käyt­ti ja toi­voi mui­den­kin käyt­tä­vän itsestään?

4. Mil­lä paik­ka­kun­nal­la vai­kut­taa Anu Pen­tik ‑nimi­nen henkilö?

5. Mikä oli Iin ylei­sin mie­hen nimi 1500-luvun lopul­la? a) Erk­ki, b) Heik­ki, c) Jus­si, d) Olli

6. Mikä on polii­tik­ko ym. Kike Elo­maan oikea etunimi?

7. Mis­sä Euroo­pan maas­sa on Kat­la-nimi­nen tulivuori?

8. Kuka suo­ma­lai­sis­ta sei­väs­hy­pyn euroo­pan­mes­ta­reis­ta Eeles Land­ström, Pent­ti Niku­la, Wil­ma Mur­to on voit­ta­nut par­haim­mal­la tuloksella?

9. Mil­lä muul­la nimel­lä tun­ne­taan purotaimen?

10. Pal­jon­ko me suo­ma­lai­set syöm­me silak­kaa vuodessa/henkilö? a) n. 300 g, b) n. 600 g, c) n. 900 g, d) n. 1200 g

 

Vas­tauk­set

1. Esso

2. Lei­pää (vaa­le­aa)

3. Gus­taf

4. Posiol­la

5. d) Olli

6. Rit­va

7. Islan­nis­sa

8. Wil­ma Mur­to 485 cm (Land­ström 450, Niku­la 480 )

9. Aina­kin tam­muk­ka, forel­li ja ton­ko. Yksi riit­tää pinnaan.

10. a) n. 300 g