Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 28.5.2023

Kysy­myk­set

 1. Mitä tar­koit­taa mm. mar­ras­kuun alus­sa ole­va sana marras?
 2. Mis­sä Suo­men kau­pun­gis­sa jär­jes­te­tään Juta­jai­set-nimis­tä kan­san­musiik­ki- ja tanssifestivaalia?
 3. Mil­lä kol­mel­la Suo­men paik­ka­kun­nal­la on jär­jes­tet­ty ampu­ma­hiih­don MM-kisoja?
 4. Kuka on ohjan­nut Kummisetä-elokuvat?
 5. Min­kä jär­jes­tön leh­ti on Ruu­miin kult­tuu­ri? a) Suo­men yksi­tyi­set­si­vät, b) Suo­men hau­tausu­ra­koit­si­jat, c) Suo­men dek­ka­ri­seu­ra, d) Suo­men alastonmallit
 6. Kuka maam­me pre­si­den­teis­tä kuo­li a) nuo­rim­pa­na, b) vanhimpana?
 7. Mil­lä nimel­lä kut­su­taan yhtä maam­me his­to­rian syn­kin­tä aikaa v. 1713–1721?
 8. Kuka esiin­tyy Stel­la-pel­len hahmona?
 9. Mikä nau­tin­toai­ne liit­tyi vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten pörs­siyh­tiö Altia oyj:hin
 10. Min­kä nimi­nen oli Suo­men ensim­mäi­nen Elias Lönn­ro­tin perus­ta­ma aika­kausi­leh­ti a) Mehi­läi­nen, b) Ampiai­nen, c) Kima­lai­nen, d) Perhonen

 

Vas­tauk­set

 1. Kuol­lut
 2. Rova­nie­mel­lä
 3. Kon­tio­lah­ti, Lah­ti, Hämeenlinna
 4. Francis Ford Coppola
 5. c) Suo­men dekkariseura
 6. a) Relan­der 59 v., b) Koi­vis­to 93 v.
 7. Iso viha
 8. Anna-Kai­sa Järvi
 9. Alko­ho­li­tuot­teet
 10. a) Mehi­läi­nen