Iin kun­nan­hal­li­tus ei esi­tä Olha­van kou­lun lakkauttamista

Olhavan koulun lakkauttamisesityksestä käytiin kunnanhallituksen kokouksessa tiukka äänestys. Arkistokuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Iin kun­nan­hal­li­tus on päät­tä­nyt, että se ei esi­tä Iin kun­nan­val­tuus­tol­le Olha­van kou­lun lakkauttamista.

Sen sijaan kun­nan­hal­li­tus lähet­tää ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nal­le sel­vi­tet­tä­väk­si niin sano­tun pie­nen kou­lun jär­jes­tä­mi­sen mah­dol­li­suu­det tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la taval­la, laa­juu­del­la ja aika­tau­lul­la. Olha­van kou­lu voi­si alkaa toi­mia pie­ne­nä kou­lu­na 1.8.2024 alkaen.

Asias­ta pää­tet­tiin äänin 6–5. Pää­tös­esi­tys­tä, eli Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mi­sen esit­tä­mis­tä kun­nan­val­tuus­tol­le, äänes­ti­vät Tei­jo Lie­des (vas.), Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi (vihr.), Inka Lau­ri­la (sd.), Pet­ri Ter­vo­nen (kok.) ja Lee­na Tii­ro (vas.).

Hel­ka Tapion (kesk.) esit­tä­män pien­kou­lusel­vi­tyk­sen teke­mi­sen puo­les­ta äänes­ti­vät Ilk­ka Pako­nen (kesk.), Han­nu Kais­to (kesk.), Pet­ri Hyvö­nen (ps.), Rei­jo Kehus (kesk.), Hel­ka Tapio ja San­na Vala­ja (kesk.).

Kun­nan­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa esi­tet­tiin myös Olha­van kou­lun lak­kaut­ta­mis­esi­tyk­sen pöy­däl­le jät­tä­mis­tä, mut­ta käsit­te­lyä pää­tet­tiin jat­kaa äänin 6–5.

Tei­jo Lie­des, Lee­na Tii­ro, Pet­ri Ter­vo­nen ja Heli-Han­ne­le Haa­pa­nie­mi jät­ti­vät pää­tök­seen eriä­vän mielipiteen.