Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 28.2.2021

Kysy­myk­set

 1. Min­kä sor­tin kuu­lui­suus on Erk­ki Vuokila?
 2. Ket­kä kak­si suo­ma­lais­ta nais­hiih­tä­jää käräh­ti­vät Hemo­he­sis­tä Lah­des­sa 2001?
 3. Jo antii­kin Krei­kas­sa oli hip­podro­me­ja. Mitä ne olivat?
 4. Min­kä kaup­pa­ket­jun alen­nus­myyn­ti­ta­pah­tu­ma on Mammuttimarkkinat?
 5. Mil­loin Suo­mi sai oman rahan (mar­kan)? a) 1850, b) 1860, c) 1870, d) 1880
 6. Mikä on neu­lo­mi­ses­sa oikean vastakohta?
 7. Mitä hil­loa on sac­her-kakus­sa suklaa­kuor­ru­tuk­sen alla?
 8. Mikä tans­si kävi koh­ta­lok­kaak­si Kal­le Tappiselle?
 9. Min­kä maa­lai­nen jousi­san­ka­ri oli Wil­helm Tell?
 10. Mitä ikä­luok­kia on elos­sa ole­vis­ta suo­ma­lai­sis­ta eni­ten? a) 1945–49, b) 1950–54, c) 1955–59, d) 1960–64

Vas­tauk­set

 1. Sana­ris­tik­ko­jen laatija
 2. Mil­la Jau­ho ja Vir­pi Kuitunen
 3. Hevos­kil­pai­lu­ra­to­ja
 4. K‑Citymarketin
 5. b) 1860
 6. Nur­ja
 7. Apri­koo­si­hil­loa
 8. Sam­ba
 9. Sveit­si­läi­nen
 10. d) 1960–64