Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 27.8.2023

Kysy­myk­set

 1. Min­kä alan tuo­tan­to­lai­tos oli Oulun talous­a­lu­eel­la toi­mi­nut Sha­man Spirits?
 2. Ensi kuus­sa tulee 20 v. Ruot­sin ulko­mi­nis­te­rin mur­has­ta. Kuka nais­mi­nis­te­ri hän oli?
 3. Min­kä kau­pun­gin alu­eel­la on nykyi­sin Tah­ko­vuo­ren las­ket­te­lu ym. vapaa-ajankeskus?
 4. Mit­kä kak­si tai­de­museo­ta Sinebryc­hof­fin lisäk­si Suo­men val­tio omis­taa Helsingissä?
 5. Mon­ta­ko naa­pu­ri­maa­ta on Israe­lil­la? a) 2, b) 3, c) 4, d) 5
 6. Kenen suo­ma­lai­sen rap-artis­tin nimi koos­tuu kah­des­ta arkkienkelistä?
 7. Min­kä vii­kon­päi­vän mukaan on nimet­ty Rit­va Kel­lo­kum­mun perus­ta­ma vaa­te­merk­ki, jon­ka nykyi­sin omis­taa Luhta?
 8. Mil­lä kar­meal­la nimel­lä kut­su­taan ravi­kil­pai­luis­sa joh­ta­van hevo­sen vie­rel­lä ole­vaa juoksupaikkaa?
 9. Mis­sä ”vir­ka­teh­tä­väs­sä” Suo­men ensim­mäi­nen oli eläin nimel­tä Hek­tor von der Volmeburg?
 10. Min­kä vil­je­lys­kas­vin tuo­tan­to ton­neis­sa mitat­tu­na on maa­il­man suu­rin? a) soke­ri­ruo­ko, b) veh­nä, c) rii­si, d) maissi

 

Vas­tauk­set

 1. Tyr­nä­vän pottuviinatehdas
 2. Anna Lindh
 3. Kuo­pion (Nil­siäs­sä)
 4. Ate­neum ja Kiasma
 5. c) nel­jä
 6. Mikael Gabriel
 7. Tors­tai
 8. Kuo­le­man­paik­ka
 9. Polii­si­koi­ra
 10. a) soke­ri­ruo­ko