Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 22.5.2023

Kysy­myk­set

 1. Mikä mies on Jere Pöyhönen
 2. Mis­sä kah­des­sa ylei­sur­hei­lu­la­jis­sa on saman pai­noi­set välineet?
 3. Mikä Kale­va­las­ta peräi­sin ole­va nimi oli ensim­mäi­sel­lä suo­ma­lai­sel­la v. 1918–24 val­mis­te­tul­la traktorimerkillä?
 4. Kenen runoi­li­jan ja val­tio­mie­hen Hel­sin­gis­sä ole­vat pat­saat on teh­nyt kum­man­kin poika?
 5. Kuka oli maam­me myy­dyin nai­sar­tis­ti 1990-luvul­la? a) Anna Eriks­son, b) Kai­ja Koo, c) Kat­ri Hele­na, d) Pau­la Koivuniemi
 6. Minä vuon­na Ber­lii­nin muu­ri raken­net­tiin ja minä vuon­na purettiin?
 7. Kenen suo­ma­lai­sen näyt­te­li­jän suku­ni­mes­sä on mär­kä paik­ka ja Raa­hen van­ha nimi?
 8. Miten supi­koi­ra poik­ke­aa muis­ta koiraeläimistä?
 9. Kuka on ainoa val­tio­neu­vok­sen arvon saa­nut suo­ma­lai­nen nainen?
 10. Mikä seu­raa­vis­ta suu­ris­ta eläi­mis­tä sur­maa eni­ten ihmi­siä? a) Nor­su, b) Vir­ta­he­po, c) Puh­ve­li, d) Sarvikuono

 

Vas­tauk­set

 1. Muusik­ko Käärijä
 2. Kuu­lan­työn­nös­sä ja moukarinheitossa
 3. Kul­ler­vo
 4. J.L. Rune­berg (Wal­ter), Kyös­ti Kal­lio (Kaler­vo)
 5. b) Kai­ja Koo
 6. 1961 ja 1989
 7. Mart­ti Suosalo
 8. Voi vai­pua talviuneen
 9. Riit­ta Uosukainen
 10. a) Nor­su