Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 21.2.2021

Kysy­myk­set

 1. Min­kä poh­jois­suo­ma­lai­sen paik­ka­kun­nan ravi­ra­ta on Laivakangas?
 2. Min­kä nimi­nen oli ensim­mäi­nen ava­ruusa­lus v. 1957?
 3. Mikä kas­vis­herk­ku on lati­na­lai­sel­ta nimel­tään asparagus?
 4. Mit­kä kak­si Poh­jois-Ruot­sin kun­taa alka­vat sanal­la Över?
 5. Kuka tun­net­tu viih­de­tai­tei­li­ja lau­loi ensim­mäi­sen levyn­sä sala­ni­mel­lä Ans­si Savio­ja? a) Dan­ny, b) Fre­de­rik, c) Tapa­ni Kan­sa, d) Mark­ku Aro
 6. Min­kä alan kuu­lui­suus oli limin­ka­lai­nen Abra­ham Ojanperä?
 7. Kuka suo­ma­lai­nen valit­tiin miss Uni­ver­su­mik­si v. 1975?
 8. Mit­kä ovat Suo­men kol­me myy­dyin­tä suklaamerkkiä?
 9. Mis­sä maan­osas­sa ovat Vik­to­rian putoukset?
 10. Minä vuon­na otet­tiin käyt­töön Suo­men ensim­mäi­set lii­ken­ne­va­lot? a) 1951, b) 1956, c) 1961, d) 1966

Vas­tauk­set

 1. Tor­nion
 2. Sput­nik I
 3. Par­sa
 4. Över­ka­lix ja Övertorneå
 5. b) Fre­de­rik 1968
 6. Lau­la­ja ja laulupedagogi
 7. Anne Poh­ta­mo
 8. Faze­rin Sini­nen, Kis­met, Tupla
 9. Afri­kas­sa
 10. a) 1951 Helsingissä