Perus­kou­lu­jen lak­kau­tuk­sia eni­ten Pohjois-Pohjanmaalla

Tilas­to­kes­kuk­sen kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä­re­kis­te­rin ja oppi­lai­tos­re­kis­te­rin tie­to­jen mukaan vuo­den 2020 lopus­sa oli toi­min­nas­sa 691 aktii­vis­ta kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jää ja 3 105 oppi­lai­tos­ta, jois­sa opis­ke­li noin 1,79 mil­joo­naa opis­ke­li­jaa. Perus­kou­lu­ja oli toi­min­nas­sa 2 130 kap­pa­let­ta. Eni­ten perus­kou­lu­ja lak­kau­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maal­la, yhteen­sä 8 kappaletta.

Vuon­na 2020 perus­kou­lu­ja oli toi­min­nas­sa 2 130 ja niis­sä opis­ke­li yhteen­sä 548 100 oppi­las­ta. Perus­kou­luas­teen eri­tyis­kou­lu­ja oli toi­min­nas­sa 61 ja niis­sä oli 3 500 oppi­las­ta. Perus­kou­lut oli­vat aiem­paa useam­min vuo­si­luo­kat 1–9 käsit­tä­viä yhte­näis­kou­lu­ja. Vuon­na 2011 yhte­näis­kou­lu­ja oli toi­min­nas­sa 347 kap­pa­let­ta, kun taas vuon­na 2020 yhte­näis­kou­lu­ja oli 471 kap­pa­let­ta. Kym­me­nes­sä vuo­des­sa yhte­näis­kou­lu­jen osuus perus­kou­luis­ta on kas­va­nut 8 pro­sent­tiyk­si­köl­lä. Vas­taa­vas­sa ajas­sa ala­kou­lu­jen osuus on vähen­ty­nyt 7 pro­sent­tiyk­si­köl­lä ja ylä­kou­lu­jen osuus 3 prosenttiyksiköllä.